SAN ve NAS Dizaynı

NAS, basitçe açıklayacak olursak Network üzerinden depolama sistemleridir. Yani networke bağlı bir depolama sistemi kurulur bu depolamaya sunucular veya bilgisayarlar direk bağlantı sağlar, bu sistemde maliyet düşer hız verimlilik artar, işler daha kolaylaşır ve işlevsel bir sistemdir. Normal şartlarda büyük bir kurumda dosya paylaşım sistemini Windows sunucu kurulu bilgisayarlarda yapabilirken NAS ortamında işler çok daha basit hızlı ve güvenli halde yapılır, burada önemli olan doğru yazılım ve donanımı seçmektir.

SAN ise, kendilerine tahsis edilmiş yüksek hızlı ağ veya mevcut ağdan soyutlanmış alt ağ ile birden fazla sunucuya depolama havuzları paylaştıran yapılardır.

Bu sistem daha çok sunucuların depolama işleri için kullanılır, Örneğin bir bankanın bilgilerinin işlendiği merkezi bir sunucu vardır. Bu sunucuların hemen yanında bu bilgilerin kaydedildiği depolama sistemi vardır, burada SAN devreye girer çünkü buradaki kaydedilen bilgiler daha şeffaf olduğundan güvenlik maksimum seviyede olmalıdır ve bu depolama sistemleri sadece sunucu iletişim kurmalıdır.

Yani NAS sistemler genellikler bir grubun veya herkesin ulaşacağı bilgileri barındırır, genelde dosya paylaşım gibi işlemler için kullanılır.

Fakat SAN sistemler daha çok büyük kuruluşlarda veri tabanı gibi önemli maksimum güvenlikte bilgileri barındırır.

Her ne kadar ikisinin de aynı işi yaptığı düşünülse de asla aynı amaç doğrultusunda kullanılmaz, birine en önemli bilgiler emanet edilirken diğeri daha çok günlük işlerde kullanılır. Burada dikkat etmemiz gereken hususlar; hız, güvenlik ve sağlamlıktır.

NAS sunucu kurmak isteyen biri herhangi bir bilgisayara internetten indireceği NAS sunucu kurumlarıyla başarılı bir şekilde kurup kullanmaya başlar. Kullanımları ara yüzleri çok basittir belirli seviyede güvenlidirler. Durum SAN’da ise çok farklıdır çünkü san sistemler komplekstir, bir kere kurulup ömür boyu çalışmaya programlanır. İçerisinde barındırdığı bilgiler çok güvenlikli olması sebebiyle hassastır. 

Ortam ihtiyaçları doğrultusunda FC/iSCSI SAN sistemleri, Windows, Linux ve Unix ortamlarında dosya paylaşımı için NAS sistemleri ya da SAN-NAS mimarilerinin birlikte kullanıldığı tümleşik veri depolama sistemleri konusunda INSIDE deneyimli personeli ile kurumlara servisler sunmaktadır. Böylece verilerin akışı daha konsolide bir şekilde gerçekleştirebilmekte, buna bağlı olarak da veri altyapısı daha yüksek performanslı olarak çalıştırılabilmektedir.