Yapısal Kablolama Hizmetleri

Basitçe kablo altyapısı diyebileceğimiz bu sistem fiziki binanın ihtiyacı olan tüm sistemlere yanıt verecek şekilde kapsamlı bir projeyle, mevcut ve gelecekteki gereksinimleri ele alarak kısa, uzun, orta vadede planlı şekilde oluşturulan kablolama altyapısı sistemleridir. Yani yapısal kablolama sistemleri mevcut ve gelecekte eklenebilecek tüm otomasyon sistemlerini hızlıca yapıya entegre edebilmek için oluşturulan alt yapıdır. Modern bir yapısal kablolama sisteminde fiziki binanın ana sunucu odası olur. Burada binanın hem iç hem de dışarıyla iletişimini sağlayacak merkezi yönetim elemanları olacaktır. Binanın belirli noktalarında şaft oları bulunacak ve bütün şaft odaları merkezi sunucu odasıyla iletişim kuracaktır. Sistem daha proje aşamasında iken fiziki yapıya en ergonomik şekilde kablo sistemlerinin nasıl döşeneceği hususu binanın çizim aşamasında belirlenir, bina projesi oluşturulurken mimarlar şaft odası olarak da bilinen kabloların sonlandırıldığı odaları en uygun şekilde yerleştirir. Kablo döşeme işlemleri bina daha inşaat halindeyken yerleri belirlenen kablolar döşenmeye başlanır. Sonraki aşamasında ise döşenen kablolar hem kablo şaft odalarında hem de sonlandığı noktalarda gerekli fiziksel bağlantı işlemleri yapılır ve test edilip kayıt altına alınır.

Örnekle anlatacak olursak bir binada bu yapı işleyişi şöyledir:

Binanın her katında o kata dağılan kabloların toplandığı bir şaft odası vardır, kablolar odalardan başlayarak tavan arasında görünmeyecek bir şekilde kablo kanalları ile düzenli bir şekilde döşenir, odalara duvar prizleri yerleştirilir ve döşenen kablolar şaft odasında kabin içerisinde toplanır, bu sayede etrafta görüntü kirliliği sıfıra indirilir. Şaft odalarından merkezi sunucu odalarına ise fiber optik denilen kablolar ile iletişim sağlanır. Günümüzde her kuruluşun böyle modern bir sisteme ihtiyacı vardır, çünkü teknoloji hayatımızın odak noktasındadır. Bu sistemler sadece hastaneler, okullar, fabrikalar gibi büyük kuruluşlarda çok önem arz eder çünkü kullanacakları bilgisayarların, otomasyon sistemlerinin hepsi online çalışmaktadır. Herhangi bir odada bulunan bilgisayar, yazıcı veya dâhili telefon bir kablo ile önce şaft odasın sonra merkezi sunucu odasına direk bağlıdır.

Buna en güzel örnek olarak bir hastaneyi verebiliriz:

Hastanedeki bir serviste bilgisayar, yangın alarm sistemi, anons sistemi, kamera güvenlik sistemi, dâhili telefon, hemşire çağrı sistemi gibi pek çok sistem bulunur ve bunların hepsi kablo aracılığıyla şaft odalarına bağlıdır bu sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi için yapısal kablolama sistemlerine ihtiyaç vardır.

Bilişim sistemlerini tüm kullanım alanlarına etkin şekilde yaymayı gaye edinen INSIDE günümüzde hız ihtiyaçları yüz Gigabit’ler seviyesine çıkan iş ağları ve ayrıca bilgi altyapılarını etkinleştirmek için gerekli yapısal kablolama hizmetleri konusunda müşterilerine keşif , analiz, uyarlama, kurulum, yenileme ve bakım servisleri sunmaktadır.