TV DAĞITIM SİSTEMLERİ

Uydu yayın ve dağıtım sistemleri, genellikle kullanıcının olacağı; Otel ve Moteller, konaklama tesisleri ve turizm işletmelerinde, İş ve Alışveriş merkezlerinde ve toplu konutlarda, uydudan gelen sinyallerin birlikte veya ayrı ayrı alınması, işlenmesi ve dağıtılması prensibi ile tesis edilirler.