Hemşire Çağrı Sistemleri

Hemşire Çağrı Sistemi, hastanenin belli yerlerine yerleştirilmiş ekipmanlar sayesinde, acil bir durumda ilgili kişilere haber verilmesini esas alan bir sistemdir.

Sistem temel olarak yatak başı ünitesi, el seti, WC çağrı ünitesi ve kapı üstü koridor lambasından  oluşur. Bu bileşenlerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan modül oda kontrol ünitesidir. Oda kontrol üniteleri ile hastane santralinin entegrasyonu ise hastane sunucusu tarafından sağlamaktadır. Tüm bu ekipmanlar sayesinde, acil bir durum oluştuğunda, yani hasta kendini kötü hissedip el setindeki butona bastığında veya banyoda düşüp ipi çektiğinde, bu ekipmanlar görsel ve işitsel olarak alarm verip sağlık personelini ilgili odaya yönlendirirler. Bunu ikaz lambaları, hemşire çağrı paneli üzerindeki uyarı veya kişinin kullandığı mobil cihaza bir mesaj atarak yaparlar.

Hem hastanın durumunu değerlendirilmesi ve isteklerini eksiksiz olarak yerine getirilmesi hem de verilen hizmetin kalitesinin ölçümlenebilmesi için hemşire/hasta haberleşme sistemlerinin kurulumu gün geçtikçe büyük önem kazanmaktadır. Sağlık amaçlı kuruluşların uluslararası akreditasyon birimleri tarafından akredite edilme koşullarından biri de bu sistemin mevcut amaca yönelik olarak çalışır durumda bulunmasıdır. Bu sistem en kısa sürede hasta ile müdahale arasında bir köprü oluşturarak sağlık personelinin hazır olmasını sağlar.