HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ

Hem hastanın durumunu değerlendirilmesi ve isteklerini eksiksiz olarak yerine getirilmesi hem de verilen hizmetin kalitesinin ölçümlenebilmesi için hemşire/hasta haberleşme sistemlerinin kurulumu gün geçtikçe büyük önem kazanmaktadır. Sağlık amaçlı kuruluşların uluslararası akreditasyon birimleri tarafından akredite edilme koşullarından biri de bu sistemin mevcut amaca yönelik olarak çalışır durumda bulunmasıdır. Bu sistem en kısa sürede hasta ile müdahale arasında bir köprü oluşturarak sağlık personelinin hazır olmasını sağlar.