Hastane Acil Kod Sistemleri

Acil Kod Sistemleri , sağlık kuruluşlarında acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda uzmanlarınızın hızlı müdahalelerine imkan veren erken uyarı, acil çağrı ve yönlendirme sistemleridir. Bu sistemlerin ana amacı , olay anında kısa sürede yapılması gerekenler için ortak bir kurum anlayışı sağlamaktır.

Basit yapıya dönüştürülen MAVİKOD sistemi maliyet açısından da daha uygun hale getirilmiştir. Ayrıca MAVİKOD sistemine ek olarak, PEMBEKOD ve SİYAHKOD sistemleri de entegre edilmektedir.