SAN VE NAS DİZAYNI

Ortam ihtiyaçları doğrultusunda FC/iSCSI SAN sistemleri, Windows, Linux ve Unix ortamlarında dosya paylaşımı için NAS sistemleri ya da SAN-NAS mimarilerinin birlikte kullanıldığı tümleşik veri depolama sistemleri konusunda INSIDE deneyimli personeli ile kurumlara servisler sunmaktadır. Böylece verilerin akışı daha konsolide bir şekilde gerçekleştirebilmekte, buna bağlı olarak da veri altyapısı daha yüksek performanslı olarak çalıştırılabilmektedir.