FİBER OPTİK UYGULAMALAR

Yüksek veri transferi gereken gerek bina içi gerek dış ortamlarda 100Gbit seviyelerine ulaşan transfer ağları farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre kurgulanıp kurulmaktadır. INSIDE her sınıfta fiber optik veri transfer ağını alt yapı hizmetleri de dahil olmak üzere projelendirip tesis edebilmektedir.